Otkup sekundarnih sirovina

Otkup sekundarnih sirovina

Vršimo otkup sekundarnih sirovina od fizičkih lica preko otkupnog i isplatnog bloka i od pravnih lica preko računa.
Vršimo otkup i reciklažu slijedećih vrsta sirovina:

Otpadno željezo 3-6 mm (Fe E1)
Otpadno željezo 6-10 mm (Fe E3)
Otpadno željezo iznad 10 mm (Fe E3 SP.)
Otpadni lim 0-3 mm
Fe gus
Fe lamerino
Čelicna špena
Olovo Pb
Mesing MS
Mesingana špena
Bakar Cu I prva klasa (guljena debela kabla)
Bakar Cu II druga klasa (cijevi bez varova i boje, bakarni lim bez boje)
Bakar Cu III treća klasa (paljeni bakar )
Otpadna bronza (stilin bakra i kositra)
Bronzana špena
Hladnjaci Ms + Cu
Hladnjaci Al + Cu
Hladnjaci Al
Aluminij Al tvrdi čisti (dijelovi motora bez Fe)
Aluminij meki čisti
Akumulatori
Al. limenka
Al. uže čisto
Elektromotori
Krom Cr
Prokrom PK
Cink Zn
Aluminij nečisti
Cu kablovi
Al. felge
Al. off set
Al. stranice
Al. profil čisti
Al. mjenjači
PK špena X-15
PK komadi X-15
PK špena HK30
PK komadi HK30
PK špena PL-23
PK komadi PL-23
PK špena PL-33
PK komadi PL-33
Gusana špena
Al. profil bijeli (novi)
Al profil bojeni
Al. profil s PVC
* PK - prokrom (inox)